Prédikáció Mt 21, 23-46 A kevélység uralmi koronájának letétele és meghajlás az ÚR előtt