Prédikáció Mk 9,30-36 A halál, az elsőbbség és a befogadás