Prédikáció Mk 7,31-37 A süket fül és a néma nyelv meggyógyítása