Prédikáció Mk 7, 17-23 Az ige szívünk legjobb tisztítószere