Prédikáció Mk 3, 22-30 A meghasonlástól való tartózkodás