Prédikáció Mk 2,10-11 Jézusnak van hatalma lábra állítani az embert