Prédikáció Mk 12, 28-34 Hogyan szeretni Istent és felebarátot