Prédikáció Jel 13, 1-10 A fenevadtól való mentesség