Prédikáció ApCsel 25,13-27 kiemelve a 19 és a 25. vers - A hasznos vita