Prédikáció ApCsel 17,10-14 - A nemesebb lelkűek hozadéka