Prédikáció ApCsel 14, 19-28 Nyomorúságon át jutunk a mennybe