Prédikáció ApCsel 13, 1-12 Az elhívottak és kiválasztottak