Prédikáció ApCsel 12,1-5; 20-24 - Fejünkbe szállt dicsőség rontása