Prédikáció 2Kor 4,7-18 A cserépedény két fontos szerepe