Prédikáció 2Kor 3,4-6;7 A muszáj és s szívbéli szolgálat