Prédikáció 1Móz 1; ApCsel 1,1-3 - Készen minden jó