Búcsúbeszéd Keszegfalván, Ez 21,11-12 Te, emberfia, sóhajtozz!