TISZTELT MEGYERCSIEK ÉS KESZEGFALVIAK!

2015.10.19 09:58

TISZTELT MEGYERCSIEK ÉS KESZEGFALVIAK, AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS ÜZENI -

JAJ AZOKNAK, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit,...

JAJ AZOKNAK, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!

JAJ AZOKNAK, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak.

JAJ AZOKNAK, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a Seregek Urának tanítását, és utálják Izráel Szentjének beszédét. (Ézsaiás 5 részből)

– Népem leánya, öltözz zsákruhába, fetrengj a hamuban! Gyászolj mintha egyszülöttödért tennéd, zokogj keservesen! Mert hirtelen eljön a pusztító ellenünk. (Jeremiás 6,26)

 

Ezért Bűnbánati hetet hirdetünk és benne bűnbánati istentiszteletet tartunk szerdán, október 21-én, 17:00 órától Megyercsen a református templomban, Keszegfalván 18:00 órától a régi községházán, melyre szeretettel hívunk és várunk tisztulást és feloldozást igénylő minden lelket.

 

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET ÚJBORRA vasárnap, október 25-én Keszegfalván 9:30-tól, és Megyercsen 11:00 órától.

Kérjük azokat, akik mozgásképtelenek és szeretnének élni az Úrvacsorával, hogy jelezzék szándékukat a Lelkészi Hivatalban a lelkipásztornak (mobil: 0902 436 744), vagy a gondnokasszonynak (mobil: 0908 861 884), hogy a megbeszélt időben kioszthassuk otthonaikban.