NAPI LELKI MENÜ 2016.8.16 Lk 22,39-46 alapján

2016.08.16 10:20

Férfi legyen a talpán, aki ellen tud állni a kísértésnek. A kísértő jól ismeri az ember gyengeségeit, ismeri gyenge pontját, hogy mivel buktathatja meg őt. Egyedül Jézus tudott ellenállni neki. Az Úrnak ki kellett innia az élet keserű poharát miatta, és a kísértő ebben akarta őt megakadályozni. Jézus imádkozott, hogy az Atya, ha akarja vegye el tőle ezt a poharat, de mindazáltal ne az Ő akarata legyen meg, hanem az Atyáé. Angyal jelent meg neki az égből, aki erősítette Őt. Ekkor még kitartóbban imádkozott és halálos gyötrődésében verejtéke olyan volt mint a vércseppek.

Imádkozzunk mi is mert csak így nyerhetjük meg a kísértő elleni harcot. Más lehetőségünk nem is adatik nekünk csak a buzgó imádság. Ez a leghatékonyabb fegyverünk a kísértés ellen. Ha ezt tesszük biztos a győzelmünk. Nem szabad belefáradnunk az imádságba vagy lehagynunk belőle mert elbukunk. Jézus már kiürítette értünk a keserű poharat, nekünk nem kell kiinnunk. Imádkozzunk hát, ahogyan meghagyta nekünk Urunk, hogy biztos legyen a mi győzelmünk. Ámen