NAPI LELKI MENÜ 2016.8.11 Lk 22,1-6 alapján

2016.08.11 10:33

Gondosan kieszelt terv, gondosan kitervelt összeesküvés, gondosan előkészített csapda található a mai igeszakaszban Jézus ellen. Az elmúlt rezsim hübéresei hasonlóan bántak el Krisztus hűséges, megalkuvást nem ismerő, nem szerető követőivel.

Júdás árulta el Jézust, aki egy volt a 12 tanívány közül, és beszélte meg ellenségeivel, hogyan lehet Őt kezükre adni, hogy a nép ne legyen jelen, mert féltek a néptől. Ugyanis a nép szerette Őt, szerette az ÚR Jézus Krisztust. Júdásba beleköltözött a Sátán, és ő mit sem sejtve, tette amit mondott neki. Közeledett a kovásztalan kenyerek ünnepe, a húsvét. Mindenki készült rá, mindenki el volt foglalva az ünnepre előírt dolgaival, a bűneikért való áldozati állataik beszerzésével, előkészítésével, közben a háttérben is zajlottak a fondorlatos események. A főpapok és az írástudók készítették elő Isten Fiának feláldozását a bűnben sinylődő emberiségért. Elítéljük Júdást, a főpapokat és az írástudókat cselekedeteikért, pedig ők csak azt tették, ami Isten tervében már előre benne volt. Hogy ne kelljen többé áldozatokat bemutatni, ne kelljen többé vért ontani, mert Isten nem leli kedvét bennük. Persze, ez nem menti fel őket bűneik alól. Nem jelenti azt, hogy ami rosszat teszünk Isten tervében van, hogy bármi rosszat teszünk fel leszünk mentve alóla. Egyedül csak az ÚR Jézus Krisztus tud bennünket felmenteni bűneink alól. Mérjük fel, vizsgáljuk meg, hogy ki vett lakozást szívünkben, kire hallgatunk, és kit követünk, kinek a tervét cselekszük. Óvakodjunk a Sátán terveitől és attól, hogy belénk költözzön. Inkább az Urat hívjuk szívünkbe, hogy az Ő tervét vigyük véghez, az Ő tervét cselekedjük. Ámen