NAPI LELKI MENÜ 2016.6.2

2016.06.02 08:23

Lukács evangéliuma 1 - 

Fiatal eljegyzett leányt köszöntötte az angyal: Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az ÚR veled van! Gyönyörű egy mennyei köszöntés Mária felé. Bárcsak mi is mindennap meghallanánk az angyali szózatot, hogy az ÚR kegyelmébe fogadott bennünket. Akiben ott él a Szentlélek, az mindennap hallhatja és örülhet annak. Míg Isten az előző versekben egy idős előrehaladott korú, meddő asszonyban, Erzsébetben dicsőítette meg magát, most egy fiatal, érintetlen szűz leányban nyilvánította ki dicsőségét, Fiának születésével. Mindkét eset az ember számára lehetetlen, de látjuk, hogy Istennek semmi sem az. Nincs olyan dolog, amit Ő nem tudna megoldani, helyrehozni, életet teremteni ott, ahol lelketlenek és halófélben sínylődnek az emberek. Csak annyit kell mondanunk az ÚR Jézus Krisztusnak: Történjen velem a Te beszéded szerint. Ámen

 

Jézus születésének ígérete

26A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 29Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! 31Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. 32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, 33ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” 34Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” 35Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 37mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” 38Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” S ekkor eltávozott tőle az angyal.