NAPI LELKI MENÜ 2016.5.6

2016.05.06 07:40
21,9


Az új Jeruzsálem

És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
               
21,10 Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől, a mennyből szállt alá,         Ez 40,2      
21,11 telve Isten dicsőségével; ragyogása hasonló volt a legértékesebb drágakőhöz, a kristályfényű jáspishoz,                
21,12 fala nagy volt és magas, tizenkét kapuja volt, előttük tizenkét angyal, és a kapukra nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:         Ez 48,30-35      
21,13 kelet felől három kapu, észak felől három kapu, dél felől három kapu, és nyugat felől három kapu.                
21,14 A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.                
21,15 Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát:         Ez 40,3      
21,16 a város négyszögletű volt, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő.         Kb. 2200 km      
21,17 Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, emberi mértékkel, amely az angyalé is.         Kb. 66 m      
21,18 Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló.         Ézs 54,11-12      
21,19 A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd,                
21,20 az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt.                
21,21 A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.                
21,22 Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.                
21,23 És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány:         Ézs 60,19-20      
21,24 a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.         Ézs 60,3      
21,25 Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz.         Ézs 60,11      
21,26 A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat,                
21,27 tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.         Ézs 52,1; Ez 44,9      

Jelenések könyve

A menyasszony felékesítve, csodaszép fehér ruhában mindig is szép. Lélegzet visszatartó, örömkönnyeket fakasztó, amikor édesapja oldalán vonul be a templomba vőlegényéhez, hogy egybekeljenek. Hát akkor milyen szép lehet a Bárány menyasszonya, az ÚR Jézus Krisztus felesége, a mennyből, az Atyától alászállt jegyese? A legértékesebb drágakővel, a jáspissal van felékesítve. Gyönyörűsége olyan, amelyet emberi szem még soha nem látott. Ez a mennyei Jeruzsálem. Tizenkét ledönthetetlen kapuja van, Izráel törzseinek neveivel ellátva és a kapukat angyalok őrzik, hogy az illetéktelenek ne tudjanak bejutni oda.

Ha szeretnél bejutni ebbe a mennyei, káprázatosan csodaszép városba, akkor haladéktalanul rohanj a Vőlegényhez és kérj tőle egy meghívót, hogy részese lehess menyegzőjének. Ő nem utasít el téged. Ámen