NAPI LELKI MENÜ 2016.5.5

2016.05.05 07:44
21,1


Új ég és új föld

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.
        Ézs 65,17; 66,22; 2Pt 3,13      
21,2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.         Jel 3,12; Ézs 52,1; 61,10      
21,3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük,         Ez 37,27; 3Móz 26,11-12      
21,4 és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.         Ézs 25,8; 35,10; 65,19      
21,5 A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!                
21,6 És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.         Ézs 55,1      
21,7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.         2Sám 7,14; Zsolt 89,27-28      
21,8 De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.              

Jelenések könyve 

Milyen örömöt jelent, ha lecseréljük régi kocsinkat újra. Milyen örömöt jelent a betegnek, ha újra visszakapja egészségét, ha meggyógyul.

Minden új a mai igében! Isten igéje mindent újjá teremt. Összetört, sínylődő, nyomorult életeket, kapcsolatokat is újjá tudja teremteni. János látta az új eget és az új földet, mert a régi, elmúlt, az első megszűnt. A tenger sem lesz többé. Ha ebbe az új világba szeretnénk bejutni, ha Isten világába szeretnék bejutni, akkor nekünk is újjá kell születnünk, különben mi is egyszer teljesen meghalunk, ahogyan meg semmisülnek a régiek. Ha újjá szül bennünket az ige a Szentélek által, akkor Isten sátora velünk lesz, velünk fog lakni az örökké élő Isten. Mi Övéi leszünk és az ÚR Jézus Krisztus velünk lesz. Fájdalmak okozta könnyeinket letörli szemünkről, kiszárítja könnyáztatta arcunkat. Nem fog rettenteni bennünket többé a halál, mert nem lesz többé. Nem lesz többé gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert az elsők elmúlnak.

Ugyanis Isten a Fiában Alfa és Ómega, kezdet és vég. Egyedül Ő tudja megszüntetni a régi rosszat és egy új kezdetet tud teremteni. De azok, akik nem akarnak megújulni, a gyávák, a hitetlenek, az utálatosak, a gyilkosok, a paráznák, a bálványimádók és minden hazug a tűzzel és kénnel égő tóba kerülnek. Ezek kétszer halnak meg. Teremtsen hát bennünket újjá az ÚR Jézus Krisztus, igéje és Szentlelke által, hogy már most örülni tudjunk az új életnek várva az új eget és az új földet. Ámen