NAPI LELKI MENÜ 2016.5.4

2016.05.04 12:34
20,7


Góg és Magóg

Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből,
               
20,8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye.         Ez 38,2; 39,15      
20,9 És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket.                
20,10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.                
20,11


A halottak feltámadása és az utolsó ítélet

És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt: színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely.
        Dán 7,9-10     Zsolt 114,5
20,12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.                
20,13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint.                
20,14 És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava.                
20,15 Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett.                

Jelenések könyve 

Biztonságban lehet élni, abban a városban, amelyet Isten felvigyáz, amelyre Isten felügyel, amelyben Isten az ÚR. A pokol hadai sem tudnak felette győzni. Nem kell semmilyen védőfalat emelni körüle, mert maga az ÚR Jézus Krisztus annak, erős, ledönthetetlen fala és bástyája. Nyugodtan élhetnek benne az emberek. Tanulhatnak, dolgozhatnak, szórakozhatnak, és ami még fontosabb, hogy zavarmentesen élhetik keresztyén életüket és dicsőítve az Urat gyakorolhatják hitüket. Körülvehetik a várost Isten minden ellenségei, de nem foglalhatják el, nem törhetnek be abba, mert tűz égeti meg őket és mind elpusztulnak. A halálnak sincs benne helye, ő is elpusztul, megsemmisül, nem lesz többé. Igyekezzünk mi is bejutni ebbe a dicső városba, hogy mi is biztonságban élhessünk benne. Jézus az út, találjuk meg és haladjunk rajta, míg megérkezünk a dicső és biztonságos városba. Ámen