NAPI LELKI MENÜ 2016.5.27

2016.05.27 14:22

12Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. 13De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. 14Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. 15Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. 16Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. 17Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, 18ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. 19Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 20Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, 21mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.

Péter második levele, első rész 

Ismétlés a tudás anyja. Ez egy nagyon régi közmondás. Péter is ezt teszi, átismételteti velünk Isten igéjét. Visszaemlékeztet bennünket, hogy soha ne feledjük el a próféciákat, amelyek Jézus Krisztusról szóltak. Péterék szemtanúi voltak az akkori eseményeknek. Hallották a mennyei szózatot, amely az Úrnak szólt: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm! Kétségkívül, Ő Isten egyszülött Fia. Ővele teljesedett be az Ószövetségi prófécia. Nem téveszthető össze senki mással. Őreá vessük tekintetünket, mint világító lámpásra, hogy felragyogjon a hajnalcsillag szívünkben, hogy amikor reánk tekint a Mindenható, rólunk is elmondhassa: ezek a szeretett gyermekeim, akikben gyönyörködöm. Ámen