NAPI LELKI MENÜ 2016.5.26

2016.05.26 08:08

Címzés, üdvözlés

1Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: 2Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében.

Igyekezzetek szilárddá tenni elhívatásotokat

3Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 4Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. 5Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, 7a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. 9Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. 10Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. 11És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. 

Péter második levele

Bizony nagyon drága a Jézus Krisztusba vetett hit. Egyike Isten mérhetetlen ajándékának. Ebben a hitben, amit Tőle kaphatunk áldhat meg bennünket mindazzal, ami az életre és a kegyességre szükséges. Csakis ebben a hitben válhatunk az isteni természet részeseivé, ez által menekülhetünk meg a pusztulástól, amelyet kívánság okoz e világban. E hit nélkül képtelenek vagyunk felmutatni, gyakorolni az igaz emberséget, isteni ismeretet, önuralmat, állhatatosságot és szeretetet. E hit nélkül mindezek csak képmutatóan jelennek meg bennünk. De az igazi hitben megtalálhatóak. Ne legyünk hát ezekben tétlenek és terméketlenek, hogy dicsőségesen juthassunk be a mi Urunk, Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Ámen