NAPI LELKI MENÜ 2016.5.24

2016.05.24 08:00
4,12


Boldogság Krisztusért szenvedni

Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket.
               
4,13 Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.                
4,14 Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok.         Mt 5,10-11      
4,15 Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő vagy mint más dolgába avatkozó.                
4,16 Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel.                
4,17 Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának?                
4,18 És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös?         Péld 11,21      
4,19 Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű Teremtőnek, és cselekedjék a jót!                

Péter első levele

Nem mindegy, hogy ki miért szenved. A szenvedésnek is nagyon sok fajtája van. Valaki betegsége miatt szenved, más valaki szeretett gyermeke, hitvese, édesanya, édesapa, nagyszülei, testvére elvesztése miatt szenved. Mások munkájuk, otthonuk elvesztése miatt. Valaki azért szenved, mert gyilkolt, vagy lopott, vagy más dolgába avatkozott és most nem hagyja őt lelkiismerete nyugodni.

De Krisztusért szenvedni örömöt és boldogságot jelent. Ha nevéért minden rosszat ránk mondanak, legyünk boldogok, mert Isten Lelke megnyugszik rajtunk. Nyugodtak és békések leszünk. Még éjszakáink is békében és nyugalomban telnek majd. Álmaink sem zavarnak meg minket, mert a dicsőség Lelke megnyugtat bennünket. Az ÚR Jézus Krisztusnak is szenvednie kellett miattunk, sőt halált kellett elszenvednie a mi bűneink miatt, hogy nekünk könnyebb legyen elhordozni a szenvedésünket. Erőt ad annak hordozásában. Arra kér bennünket az ÚR, hogy örüljünk és ne szégyenkezzünk, ha miatta kell szenvednünk, mert Isten ítéletétől menekülünk meg. Ajánljuk hát lelkünket a hű Teremtőnknek és cselekedjük a jót még a szenvedésben is, ha érte kell szenvednünk. Jézus Krisztus mondja: Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket és minden rosszat mondanak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is akik előttetek életek! Ámen