NAPI LELKI MENÜ 2016.5.2

2016.05.02 07:38
19,11


Krisztus megjelenése

És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,
        Ez 1,1; Zsolt 96,13; Ézs 11,4      
19,12 szeme tűz lángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül;         Dán 10,6      
19,13 és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje.         Ézs 63,1      
19,14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.                
19,15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.         Zsolt 2,9; Ézs 63,3; Jóel 4,13; Jel 14,20      
19,16 Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura.                
19,17


A két vadállat és a hamis próféta vége

És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely fenn a magasban repül: Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy lakomájára,
        Ez 39,17-20      
19,18 hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét.                
19,19 És láttam, hogy a fenevad, a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen,                
19,20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő színe előtt, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták annak képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába.         Jel 13,1-18      
19,21 A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.                

Jelenések könyve

Ebben a bibliai részben fehér lovon jelenik meg a dicsőséges ÚR Jézus Krisztus, a királyoknak Királya, uraknak Ura, hogy megvívja végső győzelmét a fenevad és a hamis prófétával szemben. Nem kedvez egyiknek sem. Szájából kétélű kard jön ki, hogy megverje vele a népeket, amelyek magukra vették a fenevad bélyegét és imádták annak képmását. A fenevad és a hamis próféta élve bevettetett a kénnel égő tűz tavába, hogy teljesen megsemmisüljenek és ne legyenek többé. Ne tudják többé megtéveszteni a népeket.

Vonuljunk fel mi is az Úrral egyetemben, az ÚR Jézus Krisztus oldalán, aki Hű és Igaz, igazságosan ítél és harcol. Öltsük mi is magunkra a fehér ruhát, amely a szentek dicső cselekedetei és fegyverkezzünk fel a kétélű karddal, Isten igéjével. Vívjuk ki mi is a végső győzelmet a gonosszal és a megtévesztővel szemben, hogy többé ne árthassanak nekünk. Ne kíméljük a gonoszt szívünkben és életünkben. Ne adjunk neki több esélyt és lehetőséget arra, hogy gyengítse a mi hitünket és sorvassza a mi lelkünket, távolabb vívén bennünket az üdvösségtől. Ámen