NAPI LELKI MENÜ 2016.5.19

2016.05.19 08:26
2,18


A szolgák kövessék Jézus példáját

Ti, szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is.
        Ef 6,5; Kol 3,22      
2,19 Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved.                
2,20 De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.                
2,21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek:                
2,22 ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,         Ézs 53,9      
2,23 mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.         Ézs 53,7      
2,24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.         Ézs 53,5      
2,25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.         Ézs 53,6; Ez 34,5; Mt 9,36      

Péter első levele

Amikor íródott ez a levél rabszolgatartó társadalomban éltek az emberek. Voltak urak és rabszolgák. Ebben a mai igei részben Péter a rabszolgákhoz intézte szavát, hogy teljes félelemmel engedelmeskedjenek uraiknak, akár jók, akár kíméletlenek velük szemben.

Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Néha nagyon rossz bánásmódban részesültek a rabszolgák. Uraik megkorbácsolhatták és még meg is ölhették őket, ha nem engedelmeskedtek.

Mi is rabszolgái vagyunk a bűnnek, amennyiben az ÚR Jézus Krisztus nem szabadít fel alóla bennünket, és ha felszabadít még akkor is megvetően és gyalázattal néznek ránk sokan.

Ezt kell tűrnünk és elszenvednünk, mert csak akkor leszünk kedvesek Isten szemében.

Ugyanis az ÚR Jézus Krisztus is nagyon sokat tűrt és szenvedett értőnk. Ezzel példát hagyott ránk, hogy az Ő nyomdokait kövessük. Amikor gyalázták nem viszonozta, amikor szenvedett nem fenyegetőzött, hanem rábízta ügyét arra aki igazságosan ítél. Ilyen esetekben mi is hagyjunk mindent Istenre. Ámen