NAPI LELKI MENÜ 2016.5.18

2016.05.18 09:50
2,13


Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek

Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak mint a legfőbb hatalomnak,
        Róm 13,1-4; Tit 3,1      
2,14 akár a helytartóknak mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére.                
2,15 Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát                
2,16 mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái.                
2,17 Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.         Péld 24,21

Péter első levele

Vigyáznunk kell az ige értelmezésével, miszerint azt mondja nekünk, hogy legyünk engedelmesek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, akár a helytartónak, akiket Ő küld a gonoszok megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Vigyáznunk kell, ugyanis, ha az uralkodó, vagy a helytartó azt mondja, hogy tagadjuk meg Istent, akkor természetesen nem engedelmeskedünk neki, még akkor sem, ha életünk forogna kockán. Sokkalta drágább Isten ölében halni meg, mintsem kívüle. A mártírjaink sem tagadták meg az ÚR Jézus Krisztust, inkább életüket adták, mintsem megtagadták volna legfőbb Urukat és Megváltójukat. Nem engedelmeskedtek a földi istenellenes hatalmasságoknak. Péter sem engedelmeskedett a római császárnak, hogy ismételten megtagadja Jézust, inkább hagyta magát fejjel lefelé keresztre feszíteni.

Itt egy keresztyén államról, keresztyén uralkodóról, keresztyén helytartóról van szó, aki féli Istent és az Ő törvénye szerint él és igazgatja országát, az ige által vezeti népét. Isten akarata nem lehet az, hogy tagadjuk meg Őt, hanem, hogy mint szabadok cselekedjünk jót, ami által elnémíthatjuk az értelmetlen emberek tudatlanságát. Egyes politikusok még ma is és főleg az elmúlt rendszerben takaróként használták a szabadság fogalmát, hogy álcázzák gonoszságaikat, kimagyarázzák aljas cselekedeteiket. Ha nem volt engedelmes az ember irántuk, az ideológiájuk iránt, akkor fegyverrel kényszerítették engedelmességre, ha így sem engedett, akkor megkínozták és megölték. Elkoboztak tőle mindent, szeretteit üldözték, még az egyházakat is megcsonkították.  

Mi az igének engedelmeskedjünk, ez jelenti az igazi szabadságot. Tartsuk tiszteletben az embereket, szeressük testvéreinket az ÚR Jézus Krisztusban, féljük Istent, tiszteljük az istenfélő királyt, helytartót, vezetőt. Ámen