NAPI LELKI MENÜ 2016.5.17

2016.05.17 14:16
2,1


Épüljetek fel lelki házzá

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást,
               
2,2 mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre,                
2,3 mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.         Zsolt 34,9      
2,4 Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt "kiválasztott és drága";                
2,5 ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.                
2,6 Ezért áll ez az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg."         Ézs 28,16      
2,7 Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett,         Zsolt 118,22      
2,8 megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek.         Ézs 8,14-15      
2,9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;         2Móz 19,5-6; Ézs 43,20-21; 5Móz 4,20; 7,6; 14,2; Tit 2,14; Ézs 9,2      
2,10 akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.         Hós 2,25      
2,11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak.         Zsolt 39,13      
2,12 Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.         Ézs 10,3

 Péter első levele

Az ige arra szólít fel bennünket, hogy vessük le magunkról a gonoszt, annak minden cinkostársát. Az irigységet, az álnokságot, a képmutatást, rágalmazást és legyünk olyanok mint a csecsemők. Ha ránézünk egy kisbabára, olyan ártatlannak tűnik. Még semmi rosszat nem követett el és szereti azokat, akik jóságosan közelednek hozzá. Szereti anyukáját, aki gondoskodik róla. Szinte minden porcikája remeg örömében, amikor papival közelít feléje. Hasonlóan viselkedik a lelki újjászülött is a mennyei Atyjával szemben, aki nagyon is jóságos hozzá. Igényli a hamisítatlan lelki táplálékot, az igét, amely növekedést idéz elő életében és elvezeti őt az üdvösségre.

Mi mennyire igényeljük a lelki táplálékot? Milyen gyakran táplálkozunk belőle? Milyen gyakran járulunk hozzá? Ez által is lemérhetjük növekedésünket.

Járuljunk hát Hozzá, a lelki táplálék forrásához, az ÚR Jézus Krisztushoz, aki mint élő kő is, akit az emberek megvetettek, amely Isten előtt kiválasztott és drága. Építsük hát rá életünket, hogy minden zord időjárásnak ellenálljon. Nekünk hívőknek, ez a kő drága kincset jelent, a hitetleneknek viszont megütközést. Számukra ez a kő, a botránkozás sziklája. Vessünk hát el minden hitetlenséget és testi vágyat. Éljünk tisztességesen a pogányok között, ha rágalmaznak is bennünket, mint gonosztevőket. Tegyünk jót, hogy a meglátogatás napján ők is dicsőítsék Istent. Ámen