NAPI LELKI MENÜ 2016.5.12

2016.05.12 07:50
20


Befejező intés, Isten dicsőítése

Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által,
               
21 tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.                
22 Könyörüljetek azokon, akik kételkednek,                
23 mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.                
24 Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel:                
25 az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.    

Júdás levele

Ha azt akartam, hogy apukám szeressen, mindent megtettem, amit mondott nekem, amire megkért engem. Ilyenkor láttam az arcán az örömöt, a nyugalmat, a békességet.

Ez jellemzi a mennyei édes Atyánkat is. Ha megakarunk maradni az Ő szeretetében, akkor szót kell fogadnunk Neki.

Júdás, levelének záró soraiban int bennünket az ilyen élet törekvésére, hogy megmaradhassunk Isten szeretetében. Mint ahogyan ő épült a szentséges hitben, úgy kell nekünk is épülnünk benne. Az épületen látni, ha valami változás történik rajta. Így kell, hogy legyen a mi hitbeli életünkkel is. Kell, hogy látassék rajtunk a hit növekedése. A Szentlélek által Imádkozzunk érte, hogy a mi hitbeli törekvésünk magas épületté növekedjék, hogy már messziről is látható legyen Isten dicsőségére. Ezt cselekedjük, amíg el nem nyerjük Urunk, Jézus Krisztus irgalmát az örök életre.

A mi szentséges hitbeli törekvésünk irányuljon a kételkedők felé is. Amennyiben lehetséges, mentsük meg őket a tűzből. Ők ugyanis egyenlőre nem tudják, hogy égnek. De vigyáznunk kell, nehogy mi is meggyulladjunk és velük együtt elégjünk. Dicsőítve, magasztalva a mi Urunkat félelemmel tegyük, amit tennünk kell. Ámen