NAPI LELKI MENÜ 2016.5.11

2016.05.11 07:42
14 Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: "Íme, eljött az Úr szent seregeivel,         1Móz 5,18.21-24      
15 hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak."                
16 Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, akik vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek.                
17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak.                
18 Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak.         2Pt 3,3      
19 Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek.              

Júdás levele

Egy családban mindenki megtért az ÚR Jézus Krisztushoz, kivéve egy gyermeket. Megtért az apuka, anyuka a gyerekek csak egy fiú nem tudott mit kezdeni ezzel a szokatlan bár, de örömteli életstílussal. Kiszakadt tőlük, elszakadt szeretteitől és egy más vidékre költözött, holott otthon mindene megvolt.

Van olyan eset is ahol fordítva történt, hogy egy valaki megtért az Úrhoz a többiek pedig nem, ezért kénytelen volt elszakadni szeretteitől. Elhagyta azokat, akik azelőtt sokat jelentettek neki. Sajnos gyakran előfordulnak szakadások még a legszorosabbnak tűnő kapcsolatokban is.

Felvetődik a kérdés: Hol történhetnek szakadások? Csak ott, ahol egység van. Ahol nincs összetartás, ott nem is történhet szakadás. A zúgolódok, azok soha nem tartoztak azok közé, akik az egységet munkálták volna, az egységét fáradoznának. Ezek az úgynevezett istentelenek. Istentelenül élnek. Nem félik Istent, viszont embereket dicsőítenek haszonlesésből. Úgy változtatják nézeteiket mint az időjárás. De mi, akik szeretjük Istent, szeretjük a mi Urunkat, az ÚR Jézus Krisztust, ne legyünk ilyenek, mert eljön majd az ÚR az Ő seregével és ítéletet tart az ellenszegülők, a szakadárok, az istentelen testi emberek felett. Emlékezzünk meg mindig azokról a beszédekről, amiket az ÚR mondott, és amit üzent apostolai által. Ámen