NAPI LELKI MENÜ 2016.5.10

2016.05.10 20:12
8 De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat.                
9 Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes holttestéért, hanem azt mondta: "Dorgáljon meg téged az Úr!"         Dán 10,13.21; 12,1; Jel 12,7; 5Móz 34,6; Zak 3,2      
10 Ezek viszont káromolják azt, amit nem ismernek; amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak.                
11 Jaj nekik, mert Kain útján indultak el, pénzért Bálám tévelygésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el.         1Móz 4,3-8; 4Móz 22,1-35; 16,1-35      
12 Ezek szennyfoltok szeretetvendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak, és hizlalják magukat. Olyanok, mint a szél sodorta, víz nélkül való fellegek, mint az ősz végi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg;         Ez 34,8      
13 mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár.              

Júdás levele 

Nem hallani semmi jót azokról, akik szennyezik testüket, megvetik Isten felségét és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Megkapják jutalmukat. Isten megdorgálja az ilyeneket. Ugyanis ők kétszer halnak meg.

Azon töprengtem, hogy egyszer meghalni is kínos és fájdalmas lehet, hát akkor, aki kétszer hal meg, kétszer kell meghalnia, milyen félelmetes lehet. Az ilyenek úgy gondolják, hogy a halál után már nincs semmi, pedig csak akkor kezdődni számukra a kálvárium.

De miért kellene neked kétszer meghalnod? Az ÚR Jézus Krisztus megszabadít téged ettől a félelemtől és mindattól, ami ezzel jár. Ő az élet. Meneküljünk hát, hozzá mindannyian, hogy ne érjen el bennünket a kétszeri halál. Ámen