NAPI LELKI MENÜ 2016.4.9

2016.04.09 15:22
5,11


Az angyalok és a teremtmények éneke

És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt;
               
5,12 és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!                
5,13 És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!                
5,14 A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt.                

Jelenések könyve

Százegymillió tagból álló angyalkórus Istent dicsőítő éneke zendült fel a mennyben a trónus körül. Hatalmas hangon énekelve méltatták a Bárányt, az ÚR Jézus Krisztust az erőre, gazdagságra, bölcsességre, hatalomra, tisztességre, dicsőségre és az áldásra. Nincsen senki más a földön sem a mennyben Rajta kívül, aki erre méltó lenne. Az ÚR Jézus Krisztus vérén vásárolt meg bennünket a gonosztól és bűneink miatt vette magára Isten haragját, hát hogyne lenne méltó minderre. Egyszer mindannyian leborulva méltatjuk majd mi is Őt mindezekre a posztokra. De hogy Neki ne kelljen sokáig várnia erre a hódolatra, ezért tegyük meg még ma. Mondjuk el Neki, hogy legyen Övé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.