NAPI LELKI MENÜ 2016.4.8

2016.04.08 08:35
5,1


A Bárány átveszi a hétpecsétes könyvet

És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve;
        Ézs 6,1; Zsolt 47,9; Ez 2,9-10; Ézs 29,11      
5,2 és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?                
5,3 De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba.                
5,4 És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen.                
5,5 Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét.         1Móz 49,9; Ézs 11,1.10      
5,6 És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre.         Ézs 53,7; Zak 4,10      
5,7 A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből;                
5,8 és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek -,         Zsolt 141,2      
5,9 és új éneket énekeltek ekképpen: Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;         Zsolt 33,3; 98,1; Ézs 42,10; 2Móz 19,6; Jel 1,6      
5,10 és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön.         Dán 7,10

Jelenések könyve 

Az Úr Jézus Krisztus, az a megöletettnek látszó Bárány, akiről a napi ige szól. Egyedül Ő méltó arra, hogy átvegye a mennyei forgatókönyvet. Amikor átvette, mindenki leborult előtte. A szentek imádságai felszálltak eléje, és mindenki dicsőítve Őt, énekelt új éneket. Jézus saját vérével vásárolt meg bennünket a gonosztól, hogy mi is ott lehessünk egykoron vele. Boruljunk le előtte és adjunk neki hálát értünk hozott kínos áldozatáért. Egyedül Ő méltó arra, hogy tőlünk is hallhassa az Őt dicsőítő, magasztaló és hálaadó énekeket. Köszönjük meg Neki e mai napon is az Ő kegyelmét, szeretetét és gondviselését. Ámen