NAPI LELKI MENÜ 2016.4.7

2016.04.07 08:36
4,1


A huszonnégy vén és a négy élőlény Isten trónjánál

Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól: Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük.
               
4,2 Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki.         Ez 1,26-28; 10,1      
4,3 Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol; és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd.                
4,4 A trón körül láttam huszonnégy trónt, és a trónokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona.                
4,5 A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trón előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke.         Ez 1,13; Jel 1,4; Zak 4,2      
4,6 A trón előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele.         Ez 1,22; 1,5-10; 10,14      
4,7 Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított.                
4,8 A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, körös-körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondták: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!         Ez 1,18; 10,12; Ézs 6,2-3      
4,9 És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön-örökké él,                
4,10 leborul a huszonnégy vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják:                
4,11 Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.                

Jelelnések könyve

Ezen a napon az olvasott ige által betekintünk a csodaszép mennyei királyságba, hogy miként zajlanak az események. Nemcsak a földön, hanem ott is folyik az élet. A földön szanaszét és rendezetlen minden, megoldatlan problémák és vég nélküli engedetlenség uralkodik az emberek között, trágár csúnya beszéd hallatszik majdnem mindenhonnan, de a mennyben a legnagyobb rendben történik minden. Mindenki tudja mi a kötelessége. A trónus körüli különleges élőlények dicsőítik Istent. Dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a Mindenható és örökkön örökké élőnek. A vének fejükről koronájukat levéve leborulva imádják Őt. Ezalatt mit tesz az ember? Gúnyolja, megveti és semmibe veszi azt, akinek köszönheti életét, köszönheti napjait, hogy Isten még egy nappal megtoldotta életét azért, hogy megtérjen Hozzá és megismerje Teremtőjét. A mi feladatunk is az, hogy dicsőítsük, imádjuk Istent és az Ő egyszülött Fiát, az ÚR Jézus Krisztust. Adjuk meg Neki a tiszteletet mi is és köszönjünk meg mindent. Ő méltó arra, hogy Övé legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert az Ő akaratából lettünk mindannyian. Ámen