NAPI LELKI MENÜ 2016.4.29

2016.04.29 07:39
17,1


A nagy parázna a vadállaton

Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy vizek mellett ül,
        Jer 51,13      
17,2 akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói.         Ézs 23,17; Jer 51,7      
17,3 És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam, hogy egy asszony ül egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, és hét feje és tíz szarva volt.                
17,4 Az asszony bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival,                
17,5 és a homlokára írva ez a titokzatos név: A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja.                
17,6 Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam.                
17,7 Ezt mondta nekem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát és a fenevadét, amely hordozza őt, és amelynek hét feje és tíz szarva van.                
17,8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, de fel fog jönni az alvilágból, és elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a fenevad volt és nincsen, de megjelenik.         Dán 7,7; Jel 11,7; Zsolt 69,29      
17,9 Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent:                
17,10 öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat.                
17,11 A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét közül való, és elmegy a kárhozatba.                
17,12 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára.         Dán 7,24      
17,13 Ezeknek közös szándékuk az, hogy felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.                
17,14 Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek.                
17,15 Az angyal így folytatta: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna asszony ül: a népek és a seregek, a nemzetek és a nyelvek.                
17,16 A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meg fogják gyűlölni a paráznát, kifosztják és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik.                
17,17 Mert az Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi.                
17,18 Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött.                

Jelenések könyve

Ez már a második asszony, akit a jelenések könyve bemutat nekünk. Az első a napba öltözött várandós asszony volt, aki megszülte fiúgyermekét és elmenekült a pusztába a hét fejű és tíz szarvú szörny elől. Ez a most bemutatott asszony viszont ráült a szörnyre és paráználkodott vele. Paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói. Milyen nagy különbség van a két asszony között. Az első inkább a pusztaságot válassza, mintsem tisztátalanná tegye testét a paráznasággal, a másik pedig belemegy minden paráznaságba. A szentek és Jézus vértanúinak vérétől annyira megrészegedett ez az asszony, hogy a végén megutálják és magára hagyják, lerágják húsát és megégetik. Akik az ő hódolói voltak, azok mind hadat indítanak a Bárány, az ÚR Jézus Krisztus ellen. Harcolni fognak ellene, de a Bárány legyőzi őket, mert Ő uraknak Ura és királyoknak Királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek. Legyük hát hűek az Úrhoz, míg be nem teljesednek Isten igéi, hogy elnyerjük tőle az élet koronáját. Ámen