NAPI LELKI MENÜ 2016.4.28

2016.04.28 07:39
16,1


A harag hét poharának kiöntése

Ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz: Menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának hét poharát a földre!
               
16,2 Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták.         2Móz 9,10      
16,3 A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben.                
16,4 A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak.         2Móz 7,17-21; Zsolt 78,44      
16,5 És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt: Igazságos vagy te, a Szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél;                
16,6 mivel szentek és próféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni: megérdemelték.                
16,7 És hallottam, hogy így szólt az oltár: Igen, mindenható Úr Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.                
16,8 A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával;                
16,9 és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.                
16,10 Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban,         2Móz 10,21      
16,11 kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből.                
16,12 A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja.         Ézs 11,15      
16,13 És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok, mint a békák,                
16,14 mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára.                
16,15 Íme, eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét.         Mt 24,43-44; Lk 12,39-40; Jel 3,3      
16,16 És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek.         2Kir 23,29; Zak 12,11      
16,17 A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trón felől: Megtörtént.                
16,18 Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: olyan nagy volt a földrengés.         Jel 8,5; 11,13.19      
16,19 A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt, hogy neki adják Isten haragos indulata borának a poharát.         Ézs 51,17      
16,20 Eltűnt minden sziget, és hegyek sem voltak sehol,         Jel 6,14      
16,21 az égből jégeső esett az emberekre mázsás szemekben, és káromolták az emberek Istent a jégeső csapása miatt, mert ez a csapás igen nagy volt.         Az eredetiben: talentum nagyságú     2Móz 9,23; Jel 11,19

Jelenések könyve

A Szentélyből, a templomból indul ki minden. Megszólalt belőle egy hang és a hét angyal elindult, hogy elvégezze tennivalóját. Ki kell önteniük a földre Isten haragjának hét teli poharát. Az angyalok zúgolódás nélkül teszik dolgukat és mellette dicsőítik Istent, és az ÚR Jézus Krisztust, hogy igazak és igazságosak ítéletei. Még a templomi oltár is igazat ad Istennek. Az angyalok mindenre kiöntik Isten haragjának poharát, mennyeiekre és földiekre egyaránt. De mégsem térnek meg az emberek, hogy dicsőítsék az ÚR nevét. Ellenkezőleg, káromolják Isten nevét, akinek hatalma van a csapások felett. Sokaknak nem kell Isten, sem temploma, pedig Tőle ered minden élet, ítélet és felmentés.

A gonosz nem ment fel téged. Isten csapásai alól nem tud elrejteni, nem ment fel bennünket bűneink alól, sőt mi több még mélyebbre húz bennük. Ördögi lelkek kísértenek minket nap mint nap. Kuruttyolnak fülünkbe mint a békék, de csak azért, hogy ne ismerjük fel a Szentélyből jövő mennyei hangot. Isten csapásaival szemben elhitetik velünk, hogy ilyen a természet, hogy a természeti katasztrófák maguktól jönnek. Ne higgyünk az ilyenekben, hanem járuljunk mindig az ÚR elé, hogy elkerüljük Isten minden csapását. Ámen