NAPI LELKI MENÜ 2016.4.27

2016.04.27 07:34
15,1


A győztesek éneke az üvegtenger mellett

És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja.
               
15,2 És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival,                
15,3 és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:         2Móz 15,1      
15,4 ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.         Jer 10,7; Zsolt 86,9      
15,5


Hét angyal hét aranypohárral

Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye a mennyben,
               
15,6 és kijött a szentélyből a hét angyal, akiknél a hét csapás volt: tiszta fénylő gyolcsba voltak öltözve, és mellüket aranyöv vette körül.         3Móz 26,21      
15,7 És a négy élőlény közül az egyik átadott a hét angyalnak hét aranypoharat, telve az örökkön-örökké élő Isten haragjával.                
15,8 A szentély megtelt Isten dicsőségének és hatalmának füstjével, és senki sem mehetett be a szentélybe, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása.         2Móz 40,34; 1Kir 8,10-11; 2Krón 5,13-14; Ézs 6,4      

Jelenések könyve 

Csapások sorozata éri a földet és az ember nem tanul belőlük. Tegnap néztem a híreket és a fagy nagy csapást mért egyes növényzeti zónákban. Nagy károkat okozott a szőlőben a gyümölcsösökben és egyebekben. Az emberek kis tüzeket raktak a kertekben, hogy megvédjék termésüket a fagytól, és mégsem segített. Tehetetlenek vagyunk Isten csapásaival szemben. A szentélyből kijött a hét csapás hét angyal és megkapták a megtelt aranypoharakat az örökkön örökké élő Isten haragjával. A dicső sereg pedig, akik legyőzték a fenevadat énekelve magasztalták a vezérüket, az ÚR Jézus Krisztust. Nagyok és csodálatosak művei a mindenható Istennek, igazságosak és igazak utai a népek királyának. Dicsőítsük mi is Őt a mennyei sereggel közösen, hogy ne érjenek bennünket utól csapásai. Ámen