NAPI LELKI MENÜ 2016.4.25

2016.04.25 08:11
14,1


A Bárány és kísérete a Sion hegyén

És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt felírva.
        Ez 9,4; Jel 7,3      
14,2 Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását és mint hatalmas mennydörgés hangját; és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak.                
14,3 És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről.                
14,4 Ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, akik követik a Bárányt, ahova csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a Báránynak szánt zsengeként,                
14,5 és szájukban nem találtatott hazugság: ők feddhetetlenek.         Zof 3,13      
14,6


Három angyal bejelenti az ítéletet

És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen: az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek;
               
14,7 és hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!                
14,8 Egy második angyal követte őt, aki így szólt: Elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet.         Ézs 21,9; Jer 51,8; Jel 18,2      
14,9 Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére,                
14,10 az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt;         Ézs 51,17; 1Móz 19,24; Ez 38,22      
14,11 gyötrődésük füstje felszáll örökkön-örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét.         Ézs 34,10      
14,12 Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.                
14,13 És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.              

Jelenések könyve

Ma a reggelinél a kislányunk azt kérdezte tőlem: Apa, te minek a hegyét szereted? Mert én szeretem a paprika hegyét. Én, a Sion hegyét szeretem – feleltem. Remélem, hogy a végén én is eljutok oda. Ugyanis, ott van a Bárány, ezen a hegyen. Ha nagyon is törekedni fogunk, akkor eljutunk oda. Minden megtett nap, közelebb visz hozzá. Ezért meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy jó irányba menjünk. Le ne térjünk arról az útról, amely oda vezet. Az ÚR Jézus Krisztus azt mondja: Én vagyok az út,... Ő a Sionra vezető út. A Bibliában pontos leírást találsz róla. Olvassuk minden nap, hogy el ne tévedjünk, mert rengeteg út van ezen a világon, de csak egy vezet a Sionra! Ámen