NAPI LELKI MENÜ 2016.4.23

2016.04.23 08:01
13,1


A tízszarvú és hétfejű vadállat

És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek.
        Dán 7,3; Jel 17,3.7-12      
13,2 Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát.         Dán 7,4-6      
13,3 Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat:                
13,4 imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?                
13,5 És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át;         Dán 7,8.25; 11,36      
13,6 és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak.                
13,7 Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett:         Dán 7,21      
13,8 hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.         Zsolt 69,29      
13,9 Ha valakinek van füle, hallja!                
13,10 Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére.         Jer 15,2; 43,11

Jelenések könyve

Amitől óvakodnunk kell, ez a félelmetes tízszarvú és hétfejű fenevad. Minden nap feljön a mélyből, hogy ártson nekünk, hogy megtévesszen bennünket, hogy káromolja Istent, a mi szerető Atyánkat és Urunkat, az ÚR Jézus Krisztust. A fenevadnak is van bizonyos hatalma és képessége, amely megadatott neki arra, hogy fitogtassa erejét és csodákat tegyen, hogy bedőljenek neki az emberek és higgyenek benne. Az egyik feje halálosan megsebesült az ÚR Jézus Krisztus kétélű kardja által, de utána begyógyult, ami miatt megnyerte az emberek tetszését és sokan behódoltak neki. Megadatott neki sok minden, de csak negyvenkét hónapra, utána elveszít mindent, mert nem győzhet az ÚR felett. Az ember nem tud győzni egymaga felette, hacsak nem áll az ÚR oldalán, aki helyette is megvívja vele szembe a csatát. A fenevadat imádja mindenki a földön, aki nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Jó ha a fenevad néven elgondolkodunk. Mit jelent? Milyen tulajdonságai vannak? Ezek által könnyedén felismerhetjük és kikerülhetjük őt. Ámen