NAPI LELKI MENÜ 2016.4.22

2016.04.22 07:52
12,1


A napba öltözött asszony

Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
               
12,2 várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.                
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét korona;         Dán 7,7; Jel 13,1      
12,4 farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermekét.         Dán 8,10      
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához,         Ézs 66,7; Zsolt 2,9      
12,6 az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.                
12,7


A sárkány levettetése a mennyből

Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt,
        Dán 10,13.21; 12,1; Júd 9      
12,8 de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben.                
12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.         2Móz 3,1; Lk 10,18      
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.         Jób 1,9-11; Zak 3,1      
12,11 Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.                
12,12 Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.                
12,13


A sárkány harca a földön

Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;
               
12,14 de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék három és fél évig a kígyó elől elrejtve.         Dán 11,36; 12,7; Jel 13,5-6      
12,15 A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral.                
12,16 De segített a föld az asszonynak: megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából.                
12,17 Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele,                
12,18 és odaállt a tenger fövenyére.                

Jelenések könyve

Csupa kudarcból áll a hatalmas és félelmetes tűzvörös sárkánynak, az ősi kígyónak, akit ördögnek és Sátánnak is hívnak, és seregének élete, és minden erőfeszítése a mennyei gyermekkel, az ÚR Jézus Krisztussal és seregével szemben. Gondoljunk csak a múltra és benne a vörös színre. Követői mennyire ellene voltak az Úrnak és Egyházának. Az igében említett üldözött asszony, aki elmenekült az ellenség elől a pusztába, valószínű, hogy az Egyházat jelenti. Míg benne maradunk, nem érhet bennünket utól a sárkány haragja. Ne legyünk hát haragtartók, mert akkor az ő táborába tartoznánk, amely tábor a kudarcok tábora. Engedjünk át mindent az ÚR Jézus Krisztusnak, mert Ő megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Ámen