NAPI LELKI MENÜ 2016.4.21

2016.04.21 08:01
11,15


A hetedik trombitaszó

A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog örökkön-örökké.
        2Móz 15,18; Dán 2,44; 7,14.27      
11,16 Ekkor a huszonnégy vén, akik Isten előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak, és imádták Istent,                
11,17 és így szóltak: Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy nagy hatalmadat kezedbe vetted, és uralkodsz.                
11,18 Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet.         Zsolt 2,5; 110,5; 115,13      
11,19 És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt.         Jel 8,5; 16,18.21      

Jelenések könyve

A hetedik angyal trombitaszavára megnyílt az Isten temploma a mennyben és megjelent a szövetség ládája és egy hatalmas üdvrivalgás hallatszott, amely kinyilvánította, hogy a királyi uralom a mindenható Istené és Krisztusáé, aki uralkodni fog örökkön örökké. Milyen gyönyörű pompába öltözött és öltözik az az ország, amelyben új királyt avatnak fel és koronáznak meg. A mennyben még a vének is leszálltak trónjaikról és leborulva imádták az ÚR Jézus Krisztust, aki kezébe vette nagy hatalmát, hogy uralkodjon mindenek felett. De bizonyos népek haragra lobbantak miatta, nem akarják elfogadni királyuknak. Az ÚR viszont ítéletet tart felettük és a halottak felett, hogy megadja szolgáinak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak akik félik az Ő nevét, a kicsinyeknek és nagyoknak a jutalmat, hogy elpusztítsa azokat, akik rombolói munkájának, akik pusztítják a földet. Legyünk hát alázatos szolgái az Úrnak és féljük Istenünk nevét, hogy haragja és ítélete utol ne érjen bennünket is, hogy az Ő uralkodásának nagy hatalmában biztonságban élhessünk. Ámen