NAPI LELKI MENÜ 2016.4.20

2016.04.20 08:41
11,1


A templom felmérése. Isten két tanúja

Ekkor pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat;
        Ez 40,3; Zak 2,5-6      
11,2 de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg, mert odaadatott a pogányoknak, akik a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.         Lk 21,24      
11,3 Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak zsákruhába öltözve.                
11,4 Ők az a két olajfa és a két gyertyatartó, akik a föld Ura előtt állnak.         Zak 4,3.11-14      
11,5 Ha valaki bántani akarja őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie.                
11,6 Nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban; és van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják.         1Kir 17,1; 2Móz 7,17-19; 1Sám 4,8      
11,7 És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket.         Dán 7,7; Jel 13,1-7; 17,8; Dán 7,21      
11,8 Holttestük a nagy város utcáján hever majd, amelynek neve lelki értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő Urukat is megfeszítették.         Ézs 1,9-10      
11,9 A népek és a törzsek, a nyelvek és a nemzetek fiai látják az ő holttestüket három és fél napig, de nem engedik sírba tenni.                
11,10 A föld lakói pedig örülnek ennek, és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak: mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit.                
11,11 A három és fél nap elmúltával azután Istentől az élet lelke szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket.         Ez 37,10      
11,12 És hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két prófétához: Jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe.         2Kir 2,11      
11,13 Abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tizedrésze összedőlt, a földrengés megölt hétezer embert, a többieket pedig rémület szállta meg, és dicsőítették a menny Istenét.         Ez 38,19; Jel 6,12; 16,18      
11,14 A második jaj elmúlt: íme, a harmadik jaj eljön hamar.              

Jelenések könyve 

Jánosnak meg kell mérnie a templomot, az oltárt és az imádkozókat. Egy bírói pálcához hasonló mérővessző adatott neki erre, hogy mindezeket megmérje. Fontos szerepet tölt be mind a három. Mit érne a templom, oltár és imádkozók nélkül? Csupán egy magas épületet. Kell hogy funkcionáljon, hogy megteljék imádkozókkal. Udvara nem annyira fontos, mivel pogányok tapodják. Bent pedig ott van a két tanú, akik bizonyságot tesznek Istenről. Zsákruhába öltözve prófétálnak. Nem szabad bántani őket, mert tűz tör ki szájukból és megemészti az ellenséget.

Olyan könnyedén mondunk mi is ítéleteket az ÚR Jézus Krisztus igazi szolgáiról és nem is gondolunk következményeire. Egyedül az ÚR mondhat ítéletet felettük. Mi csak tegyük, amit meg kell tennünk, amit mondanak nekünk Isten szolgái, és legyünk mindég ott, ahol kell lennünk. Ha imádkozásra gyűlnek össze a hívek, akkor legyünk mi is körükben, ha valami más miatt gyülekeznek, akkor mi is jelenjünk meg, hogy mindig az ÚR közelébe legyünk, akkor áldott napjaink lesznek. Ámen