NAPI LELKI MENÜ 2016.4.2

2016.04.02 12:17
2,12


Levél a pergamoni gyülekezethez

A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:
               
2,13 Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik.                
2,14 De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak.         4Móz 22,5-7; 25,1-3; 31,16; 5Móz 23,5      
2,15 Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak.                
2,16 Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával.                
2,17 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.         2Móz 16,14-15.33-34; Jn 6,48-50; Ézs 62,2; 65,15

Jelenések könyve

Az ÚR Jézus Krisztus kétélű karddal rendelkezik. Ez a kard jogbiztonságot nyújt és igazságot szolgáltat minden Hozzá folyamodónak. Az ÚR tudja, hogy ott lakunk, ott van a lakhelyünk, ahol a Sátán trónja is van, ahol nagyon nagy szükségünk van erre a kétélű kardra. Egyszóval az ÚR mindent tud rólunk. Nem maradhat semmi előtte titokban. Tudja, hogy kik ragaszkodnak nevéhez, kik tartották meg a belé vetett hitet, kik tagadták meg nevét, kik adták fel, kikben hűlt ki a Krisztusba vetett hit. Tudja, hogy a pergamoni gyülekezetben vannak olyanok, akik Bálám tanítását fogadják el, azt gyakorolják és nem az Úrét. Mármost tudnunk kell, hogy milyen az a tanítás, amely izráel fiait tőrbe csalta. Az hogy a férfiak házasodjanak pogány vallású, idegen nőkkel és fordítva. Az ilyen esetben felmerül a kérdés: Mi köze van a hívőnek hitetlennel? Még így is küzdelmes a házas élet, hát mi van akkor, ha a felek felemás igát húznak? Bálám azt is tanította, hogy egyenek bálványáldozati húst és paráználkodjanak, ezzel szennyezzék be izráel fiait. Ne engedjük magunkat idegen tanítások által befolyásolni és beszennyezni. Meg kell térnünk mindannyiunknak az ÚR Jézus Krisztushoz, főleg azoknak, akik hajlanak az ilyen és hasonló tanításhoz, hogy enni kapjunk az elrejtett mannából és megkaphassuk Tőle a fehér kövecskét, amely által új név adatik nekünk, mennyországi név. Ámen