NAPI LELKI MENÜ 2016.4.18

2016.04.18 14:09
10,1


A hét mennydörgés szava

És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop,
               
10,2 kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre,                
10,3 és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján.                
10,4 Amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt: Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le!                
10,5 Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre,         2Móz 20,11; 5Móz 32,40; Dán 12,7; Ám 3,7      
10,6 és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz több idő,                
10,7 hanem csak azok a napok, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja, és beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak. 

Jelenések könyve

Megállíthatatlan az idő. Mi nem tudjuk megállítani, bárhogyan is akarnánk, de egyszer mindenki számára megáll, vége lesz, nem lesz több idő. Viszont az örökkévalóságban, soha nem áll le. Oda kell bejutnunk. Oda igyekezzünk bejutni. A mennyország az örökkévalóság. Ott nem ketyeg az óra. Akik már oda bejutottak, azok számára már nem fontos az idő.

Itt a földön mindenkinek adatik idő, hogy betöltse azt. Mi mivel töltjük időnket? Több időről tudunk. Van munkaidő, alvásidő, szabadidő, szünidő, rajtidő, záridő, stb. Hasznos dolgokkal töltjük időinket? Nagyon sajnálom, hogy az Úrtól megadott időimnek felét haszontalan dolgokra pazaroltam. Az ÚR által töltekezzünk be hittel, Szentlélekkel, hogy Isten titka felfeddessék életünkben. Alázattal kérjük az ÚR Jézus Krisztust, hogy ezt tegye meg, hogy Pál apostolt idézve elmondhassuk: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az ÚR, az igaz bíró ama napon. Ámen