NAPI LELKI MENÜ 2016.4.16

2016.04.16 09:38
9,1


Az ötödik trombitaszó

Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa.
               
9,2 Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől.         1Móz 19,28      
9,3 Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak.         2Móz 10,12-15      
9,4 És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje.         Ez 9,4      
9,5 És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az embert.                
9,6 Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut előlük.         Jób 3,21; Jer 8,3      
9,7 A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló: fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca,         Jóel 2,4      
9,8 sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné,         Jóel 1,6      
9,9 és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak.         Jóel 2,5      
9,10 Skorpiókéhoz hasonló farkuk és fullánkjuk volt, és a farkukban volt az erejük, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék.                
9,11 Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, görögül pedig az Apollión, vagyis a Pusztító nevet viseli.                
9,12 Az első jaj elmúlt, és íme, még két jaj következik ezek után.              

Jelenések könyve

A látomásban, amely a Patmosz szigetén Jánosnak adatott, az ötödik angyal trombitaszavára lehullott egy csillag az égből a földre és felnyitotta az alvilág mélységét, ahonnan füst szállt fel és sáskaraj jött elő. Ezeknek a sáskáknak olyan erő adatott, amellyel nem tud megbirkózni az ember. Ellenben nem szabad ártaniuk a növényzetnek, csupán azoknak az embereknek, akiknek nincs a homlokukon Isten pecsétje. Nem szabad őket megölniük, viszont kínozniuk kell mindaddig míg saját maguk nem kérik a halált, hogy vigye már el őket. De a halál is elfut előlük.

Már több esetben találkoztam olyan beteg emberekkel, akik azt mondták, hogy bárcsak elvinné őket a halál, mert már nem bírják elviselni fájdalmukat, betegségüknek kínjait. De vannak olyan betegek is, akik nem a halált kérik, hanem Istent, hogy vegyen magához lelküket, hogy többet ne kelljen szenvedniük.

Ezeknek az alvilágból érkező sáskáknak királyuk is volt, akinek a neve Pusztító. Azokat az embereket pusztíthatja el, akik nincsenek megjelölve Isten pecsétjével. Ezért kérjük az Énekek énekének szerzőjével együtt az ÚR Jézus Krisztust, hogy tegyen bennünket, mint pecsétet szívére, mint pecsétet karjára, hogy a Pusztító a seregével ne tudjon nekünk ártani. Ámen