NAPI LELKI MENÜ 2016.4.14

2016.04.14 08:14
8,1


A hetedik pecsét. A hét trombita

Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben mintegy fél óráig.
               
8,2 És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita.                
8,3 Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trón előtt van.         Ám 9,1; 2Móz 30,1.3      
8,4 És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből Isten elé.                
8,5 Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre: mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt.         3Móz 16,12; Ez 10,2; 2Móz 19,16; Jel 11,19; 16,18      
8,6 A hét angyal pedig, akinél a hét trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon.              

Jelenések könyve 

Az Isten Báránya, az ÚR Jézus Krisztus feltörte a hetedik pecsétet és fél óráig síri csend lett a mennyben. Mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni.

A nagy vihar előtt a földön is csend támad. Minden elhalkul, elcsendesedik és ezután megindul a mennydörgés, zúgás, villámlás és néhol még a föld is megrendül.

Isten színe előtt megjelenik a hét angyal, hogy trombitáljanak.

Egy másik angyal, kezében aranyfüstölővel jelent meg az oltár előtt és összevegyítette a sok füstölőszert a szentek imádságaival és ezeknek füstjét küldte fel Isten elé. Minden imádságot meghallgat az ÚR és belátása szerint dönt. Ezért minden imádkozó léleknek szükségeltetne egy notesz, hogy felírja rá kéréseit, könyörgéseit és ha ez vegyül az oltár tűzével, akkor biztosan meghallgatásra talál. Azok az imádságok, amelyek nem váltották ki tetszését az Úrnak, azok elégnek, megsemmisülnek, ezek nem érnek földet. A szentek imádságai viszont, amelyek meghallgatásra találnak Istennél, a mennyei füstölővel földet érnek. Az angyalok elvégzik munkájukat. Úgy imádkozzunk, hogy a mi könyörgéseink is meghallgatásra találjanak Isten előtt. Ámen