NAPI LELKI MENÜ 2016.4.13

2016.04.13 07:39
7,9


A vértanúk serege minden nemzetből

Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak,
               
7,10 és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!                
7,11 Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent                
7,12 ekképpen: Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké! Ámen!                
7,13 Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?                
7,14 Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így válaszolt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.         Dán 12,1; Mt 24,21; Mk 13,19      
7,15 Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik.                
7,16 Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket,         Ézs 49,10      
7,17 mert a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.         Zsolt 23,1-2; Ézs 25,8; 49,10; Ez 34,23      

Jelenések könyve

Megszámlálhatatlan, fehérben öltözött sokaság veszi körül a trónust, a trónuson ülőt és a Bárányt, az ÚR Jézus Krisztust. A mindenek feletti Uralkodónak és Fiának tulajdonítják az üdvösséget. Senki másban nem találhat az ember, csakis bennük. Ez a sokaság tesz bizonyságot róla, mert ők már átélték az ÚR által szerzett lelkük üdvösségét. Célunk, hogy elérjük mi is, hogy egykoron ott lehessünk velük együtt a mennyben, az üdvözült lelkek seregében. Még, ha nyomorúságon is kell átmennünk miatta, akkor is megéri, mert nem kárhozik el e lelkünk.

Nem sokkal a megtérésem után, én is kerestem lelkem üdvösségét, ezért is jártam a templomokat. Éppen egyik ilyen bemenetelemkor borultak le a hívek az oltárral szemben az Úr előtt. Bár nem fehér ruhában, de akkor is gyönyörű látvány volt. Elképzeltem, milyen szép lehet akkor a mennyben, amikor még az angyalok is leborulnak előttük. Mossuk és fehérítsük meg ruhánkat a Bárány vérében, hogy mi is Isten trónja előtt lehessünk, hogy többé ne kelljen éheznünk és szomjúhoznunk. Vezessen el bennünket az ÚR az élet vízének forrásához és Isten törölje le szemünkről a nyomorúságban szerzett minden könnyet. Ámen